top of page
SPCJ-m.png

נתוני האנטישמיות בצרפת ב-2022

1- מבוא 

משרד הפנים הצרפתי יחד עם ארגון הביטחון של הקהילה היהודית (SPCJ) מדווחים על 436 אירועים אנטישמיים לשנת 2022

מספר זה משקף את המציאות באופן חלקי מכיוון כי הוא מבוסס על האירועים שדווחו למשטרה בלבד וכאשר הקורבן הגיש תלונה

מדגם זה בוצע על ידי תחנות המשטרה השונות אשר שמעבירות את התלנות למשרד הפנים. לאחר מכן בשיחות חודשיות עם ה-SPCJ, כל אירוע מסווג לפי הגדרות שנקבעו. לאחר ניתוחים רבים שאנו עורכים כל שנה ניתן לזהות את המגמות העיקריות של האנטישמיות בצרפת 

ה-SPCJ מפרסם כל שנה את הדו׳׳ח השנתי לאנטישמיות בצרפת. מטרתו , מחד גיסא, היא לסייע בהבנת תופעת האנטישמיות בצרפת ומאידך, להכווין את מדיניות הגופים הנאבקים בתופעה

2 - רוב האירועים האנטישמיים הינם פגיעה באנשים ולא ברכוש

53% מכלל האירועים האנטישמיים הינם פגיעה באנשים

כ-1/4 מפגיעות ברכוש הינם נזקים או כתובות מכוונים לאדם מסויים (כגון נזקים על דלת או תיבה דואר...)

לפי נתוני משרד הפנים יותר מ-60% מכלל פשעי שנאה הפוגעים באנשים בצרפת, מכוונים ליהודים, למרות שמדובר בפחות מ-1% מכלל האוכלוסיה 

3 - האירועים האנטישמיים אלימים במיוחד
FTNJ9ftWYAAiMSJ.jpeg

כ-10% מהאירועים האנטישמיים הינם תקיפות פיזיות

14% מתקיפות אלה נעשו על ידי תוקף הנושא נשק (אקדח, גרזן, סכין, מספריים...) 

השנה אנו עדים לרצח ה-13 מתחילת שנת 2000 על רקע אנטישמי. יהודי בן 89 נזרק מחלון ביתו על ידי שכן. ניתן לציין ששני יהודים נוספים נרצחו השנה בצרפת, הראשון ממכות גרזן והשני נדרס על ידי רכבת הקלה בעת בריחתו מתוקפיו. נסיבות אירועים אלה עדיין נחקרות וטרם ניתן לקבוע האם הרקע הינו אנטישמי

רנה חג'ג' ז"ל שנרצח השנה
4 - האירועים האנטישמיים קורים במקרים רבים במרחב הפרטי

האירועים האנטישמיים קורים לעתים קרובות במרחב הפרטי (מקום מגורים או מקום עבודה). פעמים רבות יהודים מוטרדים במשך שנים על ידי שכן אנטישמי וזאת בעקבות מדיניות הענישה לא מספיק יעילה במקרים אלה.

כ-1/3 מכלל אירועים האנטישמיים קורים במרחב הפרטי

40% מתקיפות פיזיות על רקע אנטישמי קורים במרחב הפרטי (יותר מאשר ברחוב) 

5 - ברוב המכריע של מקרי האלימות האנטישמית, התוקפים אינם מורשעים

השנה ה-SPCJ ערך מחקר אודות הטיפול המשפטי של התקיפות הפיזיות שבוצעו מ-2015 עד 2019.

המחקר מבוסס אך ורק על אנשים שליווינו לאחר התקיפה. להלן תוצאות המחקר :

ב-63% מהמקרים התיק נסגר

ב-1/4 מהמקרים התוקפים הורשעו

ב-5% מהמקרים בוטל כתב האישום

ב-2% מהמקרים התוקפים קיבלו אזהרה

ב-5% מהמקרים נשלחו לגישור על ידי הפרקליטות

bottom of page